ecoworks

Υπηρεσίες

Σχεδιασμός και Μελέτη

 • Πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Χρονικός προγραμματισμός
 • Συνεχής υποστήριξη κατά την εκτέλεση

Προγραμματισμός, Διοίκηση έργου και Μελέτη κατασκευή

 • Προγραμματισμός (χρονικός, υλικών, πηγών, κ.λ.π.) μέσω συστημάτων λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Οργάνωση εργοταξίου και εργασιών
 • Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Κατασκευής

Συντήρηση έργων

 • Επίβλεψη Εργασιών.
 • Εγγύηση ποιότητας κατασκευής
 • Συντήρηση έργων και εγκαταστάσεων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ECO WORKS  M.I.K.E.

 1. Η ECO WORKS M.I.K.E.. δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ΟΤΑ. Το πεδίο άσκησης της δραστηριότητάς της αφορά κυρίως έργα πρασίνου και άρδευσης πρασίνου, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου είτε με χωματουργικές εργασίες εκσκαφές ή κατεδαφίσεις, καθώς και έργα διαμόρφωσης οικολογικού περιβάλλοντος. Το επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό μας είναι έμπειρο και εξειδικεύεται διαρκώς στις απαιτήσεις των έργων αυτών των κατηγοριών με εμπειρία 10 ετών.
 2. Οι δραστηριότητες της ECO WORKS M.I.K.E.καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας και περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών τεχνοοικονομικών, τοπογραφικών, εδαφοτεχνικών, αρχιτεκτονικών, χωροταξικών, περιβαλλοντικών, κ.ά, και την επίβλεψη εκτέλεσης και διεύθυνση κατασκευής έργων.
 3. Πρωταρχικό μας στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε στα πλαίσια των χρονικών και ποιοτικών απαιτήσεων στις οποίες δεσμευόμαστε.
 4. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων έργων αποτελούν τα έργα της Περιφέρειας που έχουμε αναλάβει , συμμετοχή μας σε Ολυμπιακά έργα, στους αυτοκινητοδρόμους ΠΑΘΕ και ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΌ, Μεσολόγγι κλπ που γεωγραφικά διασπείρονται σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, από το πιο κεντρικό έως το πιο απομακρυσμένο.
 5. Η ECO WORKS M.I.K.E. κατά την παροχή των υπηρεσιών της αξιοποιεί την εσωτερική της οργάνωση και υποδομή σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης και προγραμματισμού, διοίκησης και κατασκευής έργου, συνδυάζοντας το τελικό της προϊόν με τις τεχνικές υπηρεσίες συμβούλων γεωπόνων, μηχανικών και όποια άλλη ειδικότητα απαιτείται. Η ECO WORKS M.I.K.E. εφαρμόζει διαδικασίες που επιτρέπουν τη βέλτιστη σχεδίαση και προσαρμογή των υπηρεσιών της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει.
ecoworks

Προφίλ Εταιρείας

Η ECO WORKS M. I.K.E. ιδρύθηκε το 2017 αλλά προϋπήρχε με την μορφή της ατομικής επιχείρησης στο όνομα και την διοίκηση του σημερινού μοναδικού εταίρου της και διαχειριστή της κ. Lena Sali. Δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης, διοίκησης κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου, αρδεύσεων και χωματουργικών εργασιών με παράλληλη διαχείριση των αποβλήτων Οι μελέτες εκπονούνται στα γραφεία της Εταιρείας από επιστήμονες και εργατοτεχνικό προσωπικό με άριστη τεχνική κατάρτιση, τεχνογνωσία και εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της εκπόνησης μελετών και κατασκευών, με την υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ηλεκτρονικών υπολογιστών στους τομείς μελετών και σχεδίασης.

Η Εταιρεία στοχεύει πάντοτε στην αρμονική συνεργασία των πελατών της, των συμβούλων τεχνικών της και των ειδικών συνεργατών με μοναδική επιδίωξη την αρτιότητα και επιτυχία των εκτελούμενων έργων.

Αρχή της εταιρείας αποτελεί η πεποίθηση ότι η οικονομική της ανάπτυξη οφείλει να συντελείται ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της οργάνωσης και της υποδομής της με τρόπο σταθερό, ισορροπημένο και παραγωγικό. Επενδύουμε στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των στελεχών μας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και εργαλείων υλοποίησης του έργου μας.

Στρατηγικές συνεργασιες

Από το 2007 που εχει παρουσία  στον χώρο της διαμόρφωσης περιβάλλοντος, ειδικά στο αντικείμενο πρασίνου  ή σε έργα άρδευσης, είτε ως ατομική είτε ως εταιρεία Ι.Κ.Ε η ECO WORKS M.I.K.E έχει συνεργαστεί με πολλές εταιρείες όπως :

«ΓΕΚ SERVICES A.E

 •  2018-2019   ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΟΣ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ»
 •  2017-2015   Ως υπεργολάβοι    ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΟΣ «ΝΕΑ ΟΔΟΣ» και ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ»

«ΑΒΑΞ Α.Ε.»

 • 2019   Συντήρηση πρασίνου & αρδευτικό στον ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΟ «ΜΩΡΕΑΣ»
 • 2018   Φύτευση «ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ»
 • 2017   Σύστημα άρδευσης & εγκατάσταση πρωτεύοντος δικτύου  νερού στον  ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΟ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ»

«ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ»

 •  2015-2016-2017-2018-2019  Συντήρηση πρασίνου και κλάδεμα σε ψηλά δένδρα, σε έργα της  Περιφέρειας, καθώς και στους Δήμους Παπάγου και Χολαργού.

«ΔΙΟΝ ΑΤΕ»

 • 2019   Συντήρηση πρασίνου σε έργα της Περιφέρειας Αττικής.

Οι εργασίες μας σε πάρα πολλά έργα από το 2007 είναι αρκετές, όπως επιγραμματικά θα αναφέρουμε το πράσινο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην συντήρηση των  Ολυμπιακών  Ακίνητων, κλπ.

H μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας, η διαφορετικότητα των έργων που αναλαμβάνει αλλά και η εμπειρία των στελεχών της και των διοικούντων, την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική και αποτελεσματική.

ecoworks

Ο στόλος μας

Η εταιρεία διαθέτει 10 αυτοκίνητα φορτηγά ειδικά διαμορφωμένα για τα έργα που αναλαμβάνει.

Διαθέτει επίσης FLR για αποτελεσματική και σωστή διαδικασία της οδοσήμανσης.

Τα έργα μας

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε στο e-mail: info@ecoworks.gr ή συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας.

Create your account