05.05.2022

Η ΕCO WORKS ενισχύει το στόλο μηχανημάτων της με ένα νέο φορτηγό πολλαπλών
χρήσεων
. Το φορτηγό είναι μάρκας IVECO, διαθέτει ανατρεπόμενο κάδο χωρητικότητας
35 m3 καθώς και γερανό με προσαρμοσμένη αρπάγη, καθιστώντας πλέον εύκολη τη
συλλογή και μεταφορά των κλαδεμάτων και των παραπροϊόντων από τα έργα συντήρησης
πρασίνου.

Create your account