06.12.2022

Η ECO WORKS ολοκλήρωσε την διαδικασία ανανέωσης των ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

Επιπλέον εκδώσαμε και πιστοποιούμαστε και για τα ISO 39001:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) και ISO 45001:2018 (Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία).

Create your account