10.02.2022

Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το 2021, η ECO WORKS διαχειρίστηκε περιβαλλοντικά 136 τόνους υπολειμμάτων από τα έργα πρασίνου στη ΝΕΑ ΟΔΟ και την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ. Από τη συνολική ποσότητα, 30 τόνοι προωθήθηκαν σε μονάδες κομποστοποίησης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.

Create your account