30.06.2021

Για το έτος 2020, η ECO WORKS συνέλεξε και προώθησε για περιβαλλοντική διαχείριση 22 τόνους αποβλήτων πρασίνου (κλαδιά, φύλλα κλπ) από τα έργα συντήρησης στη ΝΕΑ ΟΔΟ και την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ.

Create your account