18.03.2022

Υπογράφηκε σύμβαση  με το ξενοδοχείο OKU KOS στην Κω,  για συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Φύτευση, κλαδέματα  και εγκατάσταση αρδευτικού. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.

Create your account