23.07.2021

Πιστή στη δέσμευση της για λειτουργία με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η ECO WORKS έχει στόχο την αντικατάσταση των βενζινοκίνητων κοπτικών εργαλείων που διαθέτει, με εργαλεία νέας τεχνολογίας που συνδυάζουν υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ήδη, σε συνεργασία με την HUSQVARNA, ηγέτη στο χώρο του κοπτικού εξοπλισμού, παραλάβαμε 4 νέα κοπτικά εργαλεία τα οποία λειτουργούν με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου Li-Ion και εξασφαλίζουν χαμηλή εκπομπή ρύπων και θορύβου.

Create your account