24.01.23

Για το έτος 2022, η ECO WORKS συνέλεξε και προώθησε για περιβαλλοντική διαχείριση 52 τόνους αποβλήτων πρασίνου (κλαδιά, φύλλα κλπ) από τα έργα συντήρησης στη ΝΕΑ ΟΔΟ και την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ.

Create your account