08.07.2021

Σε συνεργασία με την εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ Α.Ε, προωθήθηκαν 100 kg φορητών μπαταριών προς ανακύκλωση. Επίσης προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 90 kg μπαταριών μολύβδου-οξέος.

Create your account