Α’ Τρίμηνο (Q1) 2023

24.01.23

1 έτος ago
Για το έτος 2022, η ECO WORKS συνέλεξε και προώθησε για περιβαλλοντική διαχείριση 52 τόνους αποβλήτων πρασίνου (κλαδιά, φύλλα κλπ) από τα έργα συντήρησης στη ΝΕΑ ΟΔΟ και την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ.
Read More

06.12.2022

1 έτος ago
Η ECO WORKS ολοκλήρωσε την διαδικασία ανανέωσης των ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης). Επιπλέον εκδώσαμε και πιστοποιούμαστε και για τα ISO 39001:2012 (Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας) και ISO 45001:2018 (Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία).
Read More

Create your account