Αναδάσωση στον Άγιο Στέφανο

Αναδάσωση στον Άγιο Στέφανο

4 μήνες ago
Συνολικά 35.000 δέντρα φυτεύτηκαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2024 από την ECOWORKS σε έκταση 500 στρέμματων στον Άγιο Στέφανο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, μέσω του προγράμματος «Το δάσος μας» με τη συνεργασία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και τη «ΜΑΧΙΜΑ INSURANCE Α.Ε.» . Η συγκεκριμένη δασική έκταση κάηκε για δεύτερη […]
Read More

10.05.2022

2 έτη ago
Η ΕCO WORKS αναδείχθηκε μειοδότης στο διαγωνισμό του Δήμου Ιλίου Αττικής για το έργο «Καθαρισμός – Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς πρόληψη πυρκαγιών» προϋπολογισμού 28.425,00 € πλέον ΦΠΑ 24%. Η σχετική Σύμβαση υπογράφηκε σήμερα και οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.
Read More

05.05.2022

2 έτη ago
Η ΕCO WORKS ενισχύει το στόλο μηχανημάτων της με ένα νέο φορτηγό πολλαπλώνχρήσεων. Το φορτηγό είναι μάρκας IVECO, διαθέτει ανατρεπόμενο κάδο χωρητικότητας35 m3 καθώς και γερανό με προσαρμοσμένη αρπάγη, καθιστώντας πλέον εύκολη τησυλλογή και μεταφορά των κλαδεμάτων και των παραπροϊόντων από τα έργα συντήρησηςπρασίνου.
Read More

18.03.2022

2 έτη ago
Υπογράφηκε σύμβαση  με το ξενοδοχείο OKU KOS στην Κω,  για συντήρηση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Φύτευση, κλαδέματα  και εγκατάσταση αρδευτικού. Οι εργασίες είναι σε εξέλιξη.
Read More

10.02.2022

2 έτη ago
Με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το 2021, η ECO WORKS διαχειρίστηκε περιβαλλοντικά 136 τόνους υπολειμμάτων από τα έργα πρασίνου στη ΝΕΑ ΟΔΟ και την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ. Από τη συνολική ποσότητα, 30 τόνοι προωθήθηκαν σε μονάδες κομποστοποίησης για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού.
Read More

12.01.2022

2 έτη ago
Για τα απόβλητα από τις εργασίες κατασκευής έργων πρασίνου, η ECO WORKS συνεργάζεται με το  εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ) «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ». Για το 2021, παραδόθηκαν προς ανακύκλωση και αξιοποίηση 4.895 τόνοι προϊόντων εκσκαφών.
Read More

23.07.2021

3 έτη ago
Πιστή στη δέσμευση της για λειτουργία με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η ECO WORKS έχει στόχο την αντικατάσταση των βενζινοκίνητων κοπτικών εργαλείων που διαθέτει, με εργαλεία νέας τεχνολογίας που συνδυάζουν υψηλή αποδοτικότητα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ήδη, σε συνεργασία με την HUSQVARNA, ηγέτη στο χώρο του κοπτικού εξοπλισμού, παραλάβαμε 4 νέα κοπτικά εργαλεία […]
Read More

20.07.2021

3 έτη ago
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την TÜV AUSTRIA η επιθεώρηση των συστημάτων ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της ECO WORKS.
Read More

08.07.2021

3 έτη ago
Σε συνεργασία με την εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ Α.Ε, προωθήθηκαν 100 kg φορητών μπαταριών προς ανακύκλωση. Επίσης προωθήθηκαν προς ανακύκλωση 90 kg μπαταριών μολύβδου-οξέος.
Read More

30.06.2021

3 έτη ago
Για το έτος 2020, η ECO WORKS συνέλεξε και προώθησε για περιβαλλοντική διαχείριση 22 τόνους αποβλήτων πρασίνου (κλαδιά, φύλλα κλπ) από τα έργα συντήρησης στη ΝΕΑ ΟΔΟ και την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ.
Read More

Create your account