ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Το έργο πραγματοποιήθηκε το έτος 2017 με σύμβαση υπεργολαβίας που υπογράφει με την «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ». Είναι έργο της Περιφέρειας Αττικής.
Περιελάμβανε κλάδεμα ψηλών δένδρων, συντήρηση χαμηλής βλάστησης φύτευση θάμνων και δένδρων.
Έγινε αποκομιδή αποβλήτων όπως επιβάλλεται εκ του νόμου με δικά μας αυτοκίνητα.
Η προετοιμασία και η εκτέλεση του έργου ήταν στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων των ετησίου Μαραθωνίου.

Create your account