ΑΚ ΜΟΡΕΑΣ

Η σύμβαση υπεγράφει το έτος 2019, με ανάθεση από τον ανάδοχο του έργου « J. & P. ABAΞ ΑΕ».
Περιελάμβανε συντήρηση πρασίνου χαμηλής βλάστησης, στην Κεντρική Νησίδα του δρόμου ,στα ερείσματα, στους κόμβους και στα πρανή.
Έγινε επίσης κλάδεμα δένδρων, βοτάνισμα κλπ.
Επίσης και σ’ αυτό το έργο με ανάληψη ευθύνης για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος έγινε αποκομιδή των αποβλήτων κλαδιών και χόρτου με ειδικό μηχάνημα που διαθέτει η εταιρεία μας (ξυλοθραύστης).

Create your account