ΝΕΑ ΟΔΟΣ

Συντήρηση πρασίνου της «ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ» από την Μεταμόρφωση Αττικής έως τα Καμένα Βούρλα. Το έργο ξεκίνησε από το έτος 2010 και διήρκεσε έως και το 2017.

Εργασία με μεγάλη επικινδυνότητα και δυσκολία λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας από βαρέως τύπου αυτοκίνητα κλπ.

Αυτό σημαίνει ότι η οδοσήμανση εδώ, απαιτεί γνώση και εμπειρία και στον τρόπο προετοιμασίας του αποκλεισμού για τα διερχόμενα οχήματα σε σημεία του δρόμου οπού γίνονται οι εργασίες αλλά και μεγάλη εμπειρία από το εργατοτεχνικό προσωπικό.

Εφαρμόστηκαν όλοι οι διεθνείς κανόνες προστασίας

Create your account