ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ

Η σύμβαση ανάληψης του έργου υπεγράφει το 2019 με την εταιρεία «ΓΕΚ SERVICES ΑΕ» του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και συνεχίζεται έως σήμερα.
Περιλαμβάνει κλάδεμα ψηλών δένδρων, βοτάνισμα και αποψίλωση χαμηλής βλάστησης, σε κόμβους, κεντρική νησίδα, ερείσματα και πρανή.
Το έργο εκτελέστηκε και συνεχίζει να εκτελείται με απόλυτη επιτυχία η οποία οφείλεται στην μεγάλη μας εμπειρία.

Όπως όλα μας τα έργα έτσι και σ’ αυτό ασφαλιστήκαμε για Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων, πήραμε όλα εκείνα τα μέτρα που προβλέπονται από διεθνείς κανόνες προστασίας αλλά και περαιτέρω, τόσο για τα διερχόμενα οχήματα να μην προκληθεί ατύχημα αλλά ακόμα περισσότερο για τους εργαζόμενους στο έργο.

Επίσης στο έργο αυτό πραγματοποιήθηκε αποκομιδή πράσινων αποβλήτων με αυτοκίνητα που διέθεσε η εταιρεία μας.

Create your account