ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ – ΦΥΤΕΥΣΗ

Η σύμβαση υπεγράφει το 2018 με την ανάδοχο « J. & P. ABAΞ ΑΕ»

Περιελάμβανε την φύτευση 55.000 χιλ. θάμνων και 25,000 χιλ δένδρων, καθώς και σύστημα ποτίσματος (τριτεύον δίκτυο) σε όλη την περιοχή όπου έγινε η φύτευση.

Η φύτευση έγινε σε κόμβους αλλά και σε πρανή εδάφη.

Create your account