ΩΡΩΠΟΥ

Η σύμβαση του έργου υπογράφει ως υπεργολαβία από τον ανάδοχο του έργου « J. & P. ABAΞ ΑΕ» , το έτος 2016 στα πλαίσια έργων ΣΔΙ .
Περιελάμβανε επιχωματώσεις για την διαμόρφωση του εδάφους ,την τοποθέτηση χλοοτάπητα, φύτευση θάμνων και δένδρων, καθώς και αυτόματο σύστημα ποτίσματος.

Create your account